Hledání pařížské módy

Prý jsou pařížské ulice plné módy. Tak jsem po ní pátral…

Reklamy

31. leden 2014

31. leden 2014

Ó zimy šedivé a jara zablácená,
omamná období, ó, buďte pochválena!
Zahalujete mi jak rozum, tak i cit
svým mlžným rubášem a temným rovcem v klid.

Ch. Baudelaire, Květy zla

Quai Saint-Michel, Paris