31. květen 2014

31. květen 2014

Hannauer ty oblouky
namaloval přes louky.

Most přes Labe mezi Němčicemi a Dřítčí, Karel Hannauer, 1934.

Most byl postaven přes suché louky a teprve poté bylo pod něj převedeno nové koryto Labe.

Reklamy