2016/01/31

image

Mhouřím oči, až řasy se kříží
Rámují obraz na refýži

Reklamy