2017/09/30


Matematik by to líp neřek

Láska je průsečík různoběžek
Kočí, pole Pleska

Reklamy

2017/09/29


Doba kulhá na kratší nohu

Pionýrka salutuje Bohu
Pardubice, kostel svatého Bartoloměje, 1507 a Památník osvobození, Josef Malejovský, 1957.