2017/09/30


Matematik by to líp neřek

Láska je průsečík různoběžek
Kočí, pole Pleska

Reklamy