2017/11/23

Za sklem odlesk tváře

Skafandr samotáře

Liberec, horský hotel a vysílač na Ještědu, Karel Hubáček a Zdeněk Patrman, 1973.

Reklamy

2017/11/21

Pláž jak hladká mouka bílá

Jen moře mušle neomývá

Praha, kino Světozor, Karel a Jaroslav Fišerovi, 1949, rekonstrukce Marcela Steinbachová, 2008.