2018/05/27

Velký svět za chrámem, ten pro ni není

Chtěla by k andělkám do učení

Praha, Holečkova ulice, bývalý klášter a kostel svatého Gabriela, Hildebrand Hemptinn a Gislain de Béthun, 1891.

Reklamy